Thành Viên

Đơn Xin Thay Đổi Bắc Sĩ

Get Adobe Reader

Quyền Lợi và Trách Nhiệm của Thành Viên

Thành viên có quyền:

 • Nhận những thông tin về tổ hợp, những dịch vụ tổ hợp cung cấp, những người hành nghề và người cung cấp dịch vụ y tế, và quyền lợi và trách nhiệm của thành viên.
 • Được đối đãi với sự tôn trọng và sự thừa nhận phẩm giá và quyền riêng tư của họ.
 • Được tham dự với bác sĩ trong những quyết định về việc chăm sóc sức khỏe của họ.
 • Được nghe bàn luận ngay thẳng về những lựa chọn chữa trị cần thiết hay thích hợp cho tình trạng sức khẻo của họ, bất kể đến chi phí hay có được bảo hiểm trả hay không.
 • Được lên tiếng than phiền hay kêu gọi về tổ hợp hay về sự chăm sóc mà tổ hợp cung cấp.
 • Đưa ra những lời đóng góp cho chính sách về quyền lợi và trách nhiệm của thành viên của tổ hợp.

Thành viên có trách nhiệm:

 • Cung cấp thông tin (trong phạm vi có thể) mà tổ hợp và ngững người hành nghề và cung cấp dịch vụ y tế cần để chăm sóc cho bệnh nhân.
 • Theo đúng chương trình và lời chỉ dẫn chăm sóc mà họ đã đồng ý với bác sĩ.
 • Hiểu rõ vấn đề sức khỏe của họ và tham gia vào việc phát triển những mục tiêu chữa trị đã cùng đồng ý tới mức có thể.

Lời Khẳng Định của Thành Viên

 • Quyết định của Ban Quản Lý Sử Dụng chỉ được dựa trên sự thích đáng của việc chăm sóc và dịch vụ và những dịch vụ có bảo hiểm hay không. Tổ hợp không tưởng thưởng những người hành nghề hay những cá nhân khác để họ từ chối việc trả tiền hay dịch vụ. Khích lệ bằng tiền bạc cho người quyết định về quản lý sử dụng không khuyến khích những quyết định đưa đến việc ít sử dụng.
 • Nếu quý vị muốn có một bản sao của những tiêu chuẩn dùng để quyết định và chấp thuận những dịch vụ y tế của qúy vị, xin liên lạc với Ban Dịch Vụ Thành Viên (Member Service Department) ở số (888) 445-0062. Tổ hợp chỉ phải cung cấp những tiêu chuẩn hay qui tắc cho những thủ thuật hay tình trạng riêng biệt được yêu cầu mà thôi.

Trung Tâm Quang Tuyến

TênDịt VụĐỊA CHỈ NHÀĐIỆN THOẠIFAX
Magnolia Medical Imaging Center, Inc XRAY, US, CT, MRI, MAMMO, DEXA, PET, NUCLEAR 14571 Magnolia Ave. Suite 101
Westminster, CA 92683
(714) 893-1915 (714) 898-8142
Medizen Advanced Imaging XRAY, US, CT, MRI, MAMMO, QCT 17305 Brookhurst St.
Fountain Valley, CA 92708
(714) 968-8998 (714) 968-8628
Plaza Medical Imaging XRAY, US, CT, OPEN MRI 3731 S. Plaza Dr.
Santa Ana, CA 92704
(714) 918-0478 (714) 918-0470

Phòng Thí Nghiên

Địa Chỉ ĐỊA CHỈ NHÀ ĐIỆN THOẠI FAXGiờ Làm Việc
CMB Labs 10700 Walker Street
Cypress, CA 90630
(714) 657-7369 (714) 816-1500 Mon-Fri: 7:00am-6:00pm
Sat & Sun: Đóng Cửa
CMB Labs 11100 Warner Ave
Suite 204
Fountain Valley, CA 92708
(714) 943-3753
(714) 880-3375
(714) 979-8889 Mon-Fri: 8:00am- 4:30pm
Sat & Sun: Đóng Cửa
CMB Labs 1950 Sunnycrest Dr.
Suite 1600
Fullerton, CA 92835
(714) 880-3382 (714) 446-0122 Mon-Fri: 7:00am-3:30pm
Sat & Sun: Đóng Cửa
CMB Labs 12665 Garden Grove Blvd.
Suite 114
Garden Grove, CA 92843
(714) 467-0240
(714) 467-0241
(714) 467-0246 Mon-Fri: 7:00am-4:30pm
Sat & Sun: Đóng Cửa
CMB Labs 5451 La Palma Ave.
Suite 11
La Palma, CA 90623
(714) 994-4973 (714) 994-0202 Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
Sat: 7:00am-1:00pm
Sun: Đóng Cửa
CMB Labs 1078 Atlantic Ave.
Long Beach, CA 90813
(562) 628-9270 (562) 628-9350 Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
Sat: 8:00am-1:00pm
Sun: Đóng Cửa
CMB Labs 3816 Woodruff Ave.
Suite 105
Long Beach, CA 90808
(562) 425-3244 (562) 429-0305 Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
Sat & Sun: Đóng Cửa
CMB Labs 6221 Wilshire Blvd
Suite 205
Los Angeles, CA 90048
(323) 939-9701 (323) 939-9769 Mon-Fri: 9:00am-5:30pm
Sat & Sun: Đóng Cửa
CMB Labs 12980 Frderick St.
Suite E
Moreno Valley, CA 92553
(951) 243-2600 (951) 243-6654 Mon-Fri: 7:30am-5:00pm
Sat & Sun: Đóng Cửa
CMB Labs 2621 S. Bristol St.
Suite 201
Santa Ana, CA 92704
(714) 210-8987 (714) 210-0328 Mon-Fri: 8:00am- 5:30pm
Sat: 8:00am- 1:00pm
Sun: Đóng Cửa
CMB Labs 9600 Bolsa Ave.
Suite K & L
Westminster, CA 92683
(714) 839-2523 (714) 839-2813 Mon-Fri: 7:00am-4:30pm
Sat: 7:00am- 2:00pm
Sun: Đóng Cửa
CMB Labs 7631 Wyoming St.
Suite 105A
Westminster, CA 92683
(714) 657-7389 (714) 657-7388 Mon, Tues, Thurs, Fri: 7:30am-4:30pm
Wed & Sat: 7:30am- 1:30pm
Sun: Đóng Cửa

Trung Tâm Châm Sóc Khẩn Cấp

Tên ĐỊA CHỈ NHÀ ĐIỆN THOẠI Giờ Làm Việc
Advance Urgent Medical Group 1401 W. First St.
Suite 101
Santa Ana, CA 92703
(714) 542-9700 Mon-Fri: 8:30am-9:00pm
Sat: 8:30am-6:30pm
Sun: 9:00am-4:30pm
Ngày Lễ: 8:30am-4:30pm
Cypress Urgent Care 6876 Katella Ave.
Cypress, CA 90630
(714) 903-8900 Mon–Sun: 8:00am–8:00pm
Gateway Urgent Care 1006 W. La Palma Ave.
Anaheim, CA 92801
(714) 778-3838 Mon-Fri: 8:00am-10:00pm
Sat-Sun: 9:00am-9:00pm
Ngày Lễ: 9:00am-5:00pm
Sunrise Multispecialty Urgent Care 867 S. Tustin Ave.
Orange, CA 92866
(714) 771-1420 Mon-Fri: 7:00am-10:00pm
Sat, Sun, Ngày Lễ: 9:00am-5:00pm
Sand Canyon Urgent Care-1 15775 laguna Canyon Rd,
Suite 100,
Irvine, CA 92618
(949) 417-0272 Mon-Fri: 8:00am-8:00pm
Sat: 9:00am-5:00pm
Sun: 11:00am-5:00pm
Đã đóng Ngày Lễ
Sand Canyon Urgent Care-2 23521 Paseo De Valencia Suite 101,
Laguna Hills, CA 92653
(949) 206-4633 Mon-Fri 8am-8pm
Sat 9am-5pm
Sun 11am -5pm
Xpress Urgent Care – 1 131 E. 17th St.,
Costa Mesa, CA 92627
(949) 548-8400 Mon-Fri: 5:00pm-8:00pm
Sat-Sun: 8:00am-8:00pm
Open All Holidays
Xpress Urgent Care – 2 17612 E. 17th St.,
Tustin, CA 92780
(714) 243-54050 Mon-Fri: 5:00pm-8:00pm
Sat-Sun: 8:00am-8:00pm
Open All Holidays