Bác Sĩ Gia Đình

Bác Sĩ Gia Đình Tốt ở Orange County

Chọn một bác sĩ gia đình mới là một quyết định quan trọng có ảnh hưởng đến sức khỏe và sự lành mạnh của toàn thể gia đình quý vị. Thật có quá nhiều chọn lựa, vậy làm sao để biết mình đã chọn đúng? Có phải là bác sĩ gia đình nào cũng tốt như nhau không? Những câu hỏi này thật quan trọng; sau đây là vài câu trả lời để giúp quý vị quyết định.

 • Học Vấn

  – Điều đầu tiên quý vị cần xem xét là học vấn của bác sĩ. Quý vị sẽ muốn biết là người bác sĩ gia đình mình chọn đã được giáo dục kỹ càng và luôn cập nhật kiến thức mới nhất liên quan đến sức khỏe của quý vị và gia đình. Nên hỏi về học vấn chính thức và những cập nhật kiến thức vị bác sĩ thường xuyên thực hiện. Hỏi xem vị bác sĩ có được chứng nhận bởi hội đồng y khoa không?
 • Bảo Hiểm

  – Điều quan trọng không kém là vị bác sĩ gia đình mới có nhận loại bảo hiểm của quý vị không. Phải chắc chắn rằng bác sĩ ấy có nhận bảo hiểm của quý vị trước khi quý vị làm hẹn. Nếu quý vị dùng Medicare, Medi-Cal hay loại bảo hiểm nào khác, phải chắc chắn rằng họ nhận các loại bảo hiểm này.
 • Thời Giờ Dành Riêng Cho Quý Vị và Định Bệnh

  – Trong xã hội bận rộn hiện tại, thời giờ thật quý báu. Tuy nhiên, khi liên quan tới sức khỏe của quý vị và gia đình, quý vị cần một bác sĩ gia đình dành thì giờ cho quý vị, hiểu rõ bệnh sử và lắng nghe những quan tâm của quý vị.
 • Vị Trí Của Phòng Mạch

  – Quý vị sẽ cần một bác sĩ gia đình ở gần nhà mình. Có lẽ quý vị sẽ cần đi khám bệnh thường xuyên, nhất là khi quý vị có con nhỏ, do đó sự tiện lợi rất quan trọng. Dù quý vị sống ở Westminster, Garden Grove, Santa Ana, Fountain Valley, Irvine, Anaheim, hay một nơi nào khác trong Quận Cam, việc tìm được một bác sĩ gia đình tại địa phương và tiện lợi cho quý vị là điều vô cùng cần thiết.
 • Sự Sẵn Sàng Của Bác Sĩ

  – Tiếp ngay theo sau vị trí là sự sẵn sàng. Khi nào quý vị mới được đến khám bệnh? Bác sĩ có mở cửa ngày thường và cuối tuần? Giờ giấc ra sao? Có được câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ giúp quý vị tìm được vị bác sĩ gia đình tốt nhất ở gần quý vị và đáp ứng được thời khóa biểu của quý vị, và còn có thể khám bệnh cho quý vị mà không cần hẹn. Còn nữa, quý vị phải chờ đợi bao lâu mới tới phiên được khám bệnh?
 • Hiểu Biết Về Văn Hóa

  – Quận Cam là nơi sinh sống của nhiều sắc dân khác nhau. Vị bác sĩ quý vị sắp chọn có nói cùng ngôn ngũ của quý vị không? Họ có hiểu biết về văn hóa của quý vị không, nhất là đối với các bậc cha mẹ và ông bà lớn tuổi không nói tiếng Anh rành rẽ? Tìm được bác sĩ gia đình tốt lại nói cùng ngôn ngũ với quý vị sẽ mang đến nhiều điều lợi cho quý vị khi quý vị cần giải quyết các vấn đề về sức khỏe. Quý vị cần có một liên hệ tốt đẹp với bác sĩ của mình. Tìm được một bác sĩ thông hiểu văn hóa của mình sẽ giúp quý vị dễ quyết định hơn.
 • Phối Hợp Việc Chăm Sóc Với Bệnh Viện:

  Quý vị có biết phải làm gì khi chính mình hoặc gia đình mình cần chăm sóc khẩn cấp hoặc nhập viện? Bác sĩ của quý vị có thể phối hợp việc chăm sóc một cách hiệu quả, do chính bác sĩ hoặc do một bác sĩ chuyên về nhập viện? Tìm được một bác sĩ biết chăm sóc bệnh nhân khi nhập viện hoặc có thể làm việc với bác sĩ chuyên nhập viện, có thể truyền đạt và phối hợp việc săn sóc bệnh nhân với các bác sĩ chuyên khoa khác, là một việc quan trọng.

Danh Sách Các Bác Sĩ Gia Đình Và Bác Sĩ Chăm Sóc Chính Tại Orange County

Quận Cam có rất nhiều bác sĩ gia đình tốt, cũng thường được gọi là bác sĩ chăm sóc chính. Với hơn 60,000 bệnh nhân khắp Quận Cam, có hơn 200 bác sĩ chăm sóc chính có khả năng cao, với quá trình giáo dục tốt, và được chọn lựa kỹ càng, trong Family Choice. Bác sĩ gia đình của FCHN còn làm việc chặt chẽ với các bác sĩ chuyên về nhập viện và là người phối hợp việc chăm sóc khi quý vị cần nhập viện.

Tìm Danh Sách Đây Đủ Các Bác Sĩ Gia Đình / Bác Sĩ Chăm Sóc Chính TẠI ĐÂY.

Tất cả các bác sĩ gia đình của FCHN đều nhận Medicare/bao hiểm thương mại. Các nhân viện phục vụ cho thành viên cũng có thể giúp quý vị trong mùa kỳ ghi danh tới Medicare giúp quý vị chọn bác sĩ gia đình và hoàn tất mọi hồ sơ. Thời kỳ ghi danh mở của Medicare là October 15 – December 7. Thời kỳ ghi danh của các bảo hiểm khác thay đổi khác nhau. Xin gọi cho chúng tôi ngay hôm nay để được giúp đỡ trong việc chọn một bác sĩ gia đình.

Các bác sĩ gia đình của FCHN còn nhận hầu hết các loại bảo hiểm. Xin liên lạc với chúng tôi để biết bảo hiểm của quý vị có được nhận không.

Các bác sĩ gia đình thuộc FCHN thường dành nhiều thời giờ cho bệnh nhân. Hiểu được tình trạng của quý vị rất quan trọng đối với họ và cho phép họ có được định bệnh và các chọn lựa chữa trị chính xác nhất. Họ cũng mở cửa nhiều giờ để phù hợp với thời giờ của quý vị. Nhiều bác sĩ mở cửa trễ vào ngày thường và cuối tuần. Việc này giúp quý vị dễ thích ứng hơn, cho phép quý vị đi khám bệnh tùy theo sự tiện lợi của mình. Nhiều bác sĩ của FCHN nhận bệnh nhân tự đến, nên trong nhiều trường hợp, quý vị không cần lấy hẹn. Với rất nhiều bác sĩ thuộc FCHN trên khắp Quận Cam, quý vị có thể chọn lựa nhiều địa điểm, khiến quý vị cảm thấy thoải mái khi biết rằng bác sĩ của mình có mặt thật gần, với chăm sóc y tế phẩm chất cao cho quý vị và gia đình.

Với khá nhiều sắc dân sinh sống tại Quận Cam, đôi khi khó tìm được một bác sĩ gia đình nói cùng một ngôn ngũ với quý vị. Tại FCHN, chúng tôi có bác sĩ gia đình nói tiếng Việt Nam, Mỹ, Mễ, và nhiều thứ tiếng khác. Làm việc với một bác sĩ gia đình am hiểu văn hóa của quý vị là rất tiện lợi và có thể giúp quý vị được chăm sóc sức khỏe lâu dài tốt nhất.