Bác Sĩ Chăm Sóc Chính

Sự Lành Mạnh của Quý Vị Bắt Đầu với Những Bác Sĩ Gia Đình Tốt

Với cuộc sống bận rộn, khó tìm ra một bác sĩ gia đình tốt tại Quận Cam cho quý vị và gia đình, sau đây là vài câu hỏi quan trọng cần trả lời:

 • Văn phòng có nhận bảo hiểm của tôi không?
 • Khi cần được giới thiệu đi bắc sĩ chuyên môn thì có dễ dàng không?
 • Tổ hợp tôi sẽ chọn có đầy đủ bác sĩ chuyên khoa không?
 • Lấy hẹn dễ hay khó?
 • Văn phòng còn cung cấp những dịch vụ nào khác không?

Với gần 200 bác sĩ gia đình đã được chọn lựa kỹ càng, còn có một danh sách dài những bác sĩ chuyên khoa, hệ thống giới thiệu dễ dàng, lấy hẹn nhanh chóng với các bác sĩ gia đình, một tập hợp lớn những dịch vụ hỗ trợ bao gồm quang tuyến X, dịch vụ xã hội, nhà dưỡng lão, nơi săn sóc chuyên môn, và nhiều nữa…, là lý do tại sao gần 60,000 ngàn người ở Quận Cam, CA chọn bác sĩ gia đình trong Family Choice.

Phục Vụ Các Gia Đình Việt Nam Tại Quận Cam Đã Hơn 21 Năm

Family Choice phục vụ các gia đình Việt Nam tại các thành phố dưới đây đã hơn 21 năm:

 • Westminster
 • Santa Ana
 • Garden Grove
 • Fountain Valley
 • Anaheim
 • Orange
 • Các Thành Phố Chung Quanh Quận Cam

Nhiều bác sĩ gia đình trong FC là người Việt Nam, do đó việc liên lạc với các gia đình Việt Nam rất dễ dàng. Việc này thực sự có lợi khi phải loan báo những thông tin y tế nhạy cảm cho những bệnh nhân Việt Nam đã lớn tuổi và không nói rành tiếng Anh. Một điều lợi khác nữa khi chọn một bác sĩ gia đình Việt Nam là họ am hiểu văn hóa Việt Nam và hiểu cách truyền thông hiệu quả những quan tâm y tế. Ngoài việc phục vụ các gia đình Việt Nam, FC còn phục vụ những nhóm sắc dân khác với tất cả những nhu cầu y tế. Có gần 60,000 người đã chọn bác sĩ gia đình của họ từ Family Choice vì họ đã nhận được một mức độ chăm sóc, tin cậy, chuyên môn, kiến thức, và sự cảm thông khó tìm được ở một nơi khác.

Bác Sĩ Gia Đình Và Mùa Ghi Danh

Bác sĩ gia đình cần được chọn khi quý vị tham gia một tổ hợp y tế, thí dụ như FC. Khi đã chọn xong bác sĩ gia đình cho mình, quý vị có thể hoàn tất tiến trình ghi danh. Vì bác sĩ gia đình của quý vị biết rõ quý vị nhất, họ có thể giúp quý vị với những đòi hỏi của mùa ghi danh và phối hợp tất cả các dịch vụ quý vị cần.

Xin liên lạc với Family Choice ngay hôm nay để chọn một bác sĩ gia đình, được giúp trong mùa ghi danh, tìm hiểu thêm về các bác sĩ gia đình và chuyên khoa của chúng tôi, và có câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của quý vị để có được chọn lựa cho chính mình và gia đình. Xin gọi 1-714-898-0765.

Danh Sách Bác Sĩ Gia Đình Của Family Choice

Dưới đây là danh sách bác sĩ gia đình của FC. Xin dùng danh sách này để chọn một bác sĩ làm bác sĩ gia đình của quý vị trong mùa ghi danh.

TÊN BÁC SĨ hoặc NHÓMCHUYÊN MÔNĐIỆN THOẠIĐỊA CHỈ NHÀ
FAMILY CHOICE BÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 898-07657631 WYOMING ST STE 201
WESTMINSTER
FAMILY CHOICE BÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 898-07657631 WYOMING ST STE 201
WESTMINSTER
TRAN MD,TOAN QUOCBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 379-01997631 WYOMING ST STE 102
WESTMINSTER
ALSADEK MD,AHMEDBÁC SĨ NỘI KHOA(657) 223-786717050 BUSHARD ST STE 205
FOUNTAIN VALLEY
ABAD-SANTOS MD,GREGORIOBÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 966-086011100 WARNER AVE SUITE 352
FOUNTAIN VALLEY
ALLAM MD,AFDALBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 848-77578970 WARNER AVENUE
FOUNTAIN VALLEY
BAIG MD,SHAHIDABÁC SĨ NỘI KHOA(714) 521-91265451 LA PALMA AVE STE 19
LA PALMA
BAN MD,VU QBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 894-623314571 MAGNOLIA STREET STE 106
WESTMINSTER
BEBAWI MD,NAGUIB SBÁC SĨ GIA ĐÌNH(949) 260-074418021 SKYPARK CIRCLE BLDG 68 G
IRVINE
BESHAY MD,ISAAC NBÁC SĨ NỘI KHOA(949) 548-22732200 HARBOR BLVD STE B-210
COSTA MESA
BONDADE MD,PRAKASH GBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 241-855211180 WARNER AVE STE 167
FOUNTAIN VALLEY
BUI DO,TRIEU THIENBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 839-127610551 MCFADDEN AVENUE STE C
GARDEN GROVE
BUI MD,CHUNG THEBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 531-220310301 BOLSA AVENUE STE 102
WESTMINSTER
BUI MD,LOC DBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 897-26238900 BOLSA AVENUE STE B
WESTMINSTER
BUI MD,TRINH NGOCBÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 638-135810402 WESTMINSTER AVE STE 100C
GARDEN GROVE
BUI MD,UYEN DBÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 775-5537714 S HARBOR BLVD
SANTA ANA
CARBAYO MD,ANTONIOBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 667-69001911 N. BROADWAY
SANTA ANA
CHENG MD,HUNG CHUANBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 444-072411100 WARNER AVENUE STE 118
FOUNTAIN VALLEY
CHENG MD,JULIE CBÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 546-657515975 HARBOR BLVD
FOUNTAIN VALLEY
CHINH,MAIBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 465-222210900 WARNER AVE STE 122
FOUNTAIN VALLEY
CHOU MD,ALLEN CBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 534-222212665 GARDEN GROVE BLVD 502-B
GARDEN GROVE
CHUNG MD,HUNGBÁC SĨ GIA ĐÌNH6426 FAIRWIND CIR
HUNTINGTON BEACH
CILLIANI DO,JOSE RBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 541-5252420 S BRISTOL STREET
SANTA ANA
CILLIANI MD,GASTON FBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 541-5252420 S BRISTOL STREET
SANTA ANA
CILLIANI MD,GASTON FBÁC SĨ GIA ĐÌNH(949) 574-2121767 W 19TH STREET STE 101
COSTA MESA
DANG MD,HIEP DBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 590-969714160 BROOKHURST ST
GARDEN GROVE
DANG MD,NGUYEN DBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 772-82821211 W LA PALMA AVE STE 207
ANAHEIM
DANG MD,PAULINE SUONG TBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 531-520113872 HARBOR BOULEVARD STE 1C
GARDEN GROVE
DANG MD,PHU VANBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 531-520113872 HARBOR BOULEVARD STE 1C
GARDEN GROVE
DAO MD,LE BUP THIBÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 839-828214554 BROOKHURST STREET
WESTMINSTER
DAO MD,MICHAEL JASONBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 531-783014362 BROOKHURST ST
GARDEN GROVE
DINH DO,DINH VBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 893-880014281 BEACH BLVD
WESTMINSTER
DINH MD,CHINH TBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 761-91373414 W BALL RD SUITE F
ANAHEIM
DINH MD,VICTOR HIEUBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 530-07769746 WESTMINSTER AVE STE D2
GARDEN GROVE
DO MD,JACLYNN JOANNEBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 899-98988070 WESTMINSTER BLVD SUITE A
WESTMINSTER
DO MD,MINH CBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 418-04884718 W 1ST STREET STE 100
SANTA ANA
DO MD,THOA TRONGBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 839-029414350 BROOKHURST ST
GARDEN GROVE
DONG MD,NAM SIBÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 898-042414082 MAGNOLIA STREET STE 111
WESTMINSTER
DUONG MD,DATBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 893-121213926 BEACH BLVD
WESTMINSTER
DUONG MD,PAUL TBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 839-73329433 BOLSA AVENUE STE A
WESTMINSTER
DUONG MD,TUOC KHONGBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 899-26009009 MCFADDEN AVENUE
WESTMINSTER
EILBERT MD,JOHNBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 545-87009940 TALBERT AVENUE STE 101
FOUNTAIN VALLEY
EL-ZAYAT MD,SAIDBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 537-780012665 GARDEN GROVE BLVD 502A
GARDEN GROVE
ESTRADA MD,JUAN PBÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 754-14442650 S BRISTOL STREET 101-103
SANTA ANA
ESTRADA MD,RAULBÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 754-14442650 S BRISTOL STREET 101-103
SANTA ANA
ESTRADA MD,RAULBÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 991-51411720 W BALL RD 1
ANAHEIM
GREGURICH MD,JOSEPH NBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 556-832011180 WARNER AVENUE STE 363
FOUNTAIN VALLEY
HO MD,ANDY TUANBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 891-73939081 BOLSA AVENUE STE 109
WESTMINSTER
HOANG MD,HUY KIMBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 554-467610530 BOLSA AVENUE STE C
WESTMINSTER
HORWITZ MD,KENNETH BBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 772-82821211 W LA PALMA AVE STE 207
ANAHEIM
HUANG MD,JEFF CBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 887-980018663 BROOKHURST STREET
FOUNTAIN VALLEY
HUYNH MD,CHINH VBÁC SĨ TỔNG QUÁT(714) 839-28969411 BOLSA AVE STE B
WESTMINSTER
HWYNN (HUYNH) MD,JULIEBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 741-050112555 GARDEN GROVE BLVD STE301
GARDEN GROVE
JONES MD,COURTNEY LBÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 966-725317100 EUCLID AVE
FOUNTAIN VALLEY
KAZEMI MD,FERDOUSBÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 966-66661220 HEMLOCK WAY STE 105 B
SANTA ANA
KHAN MD,ABDUL ABÁC SĨ NỘI KHOA(949) 574-3615275 VICTORIA STREET STE 1E
COSTA MESA
KHAN MD,MUNAZZA ABÁC SĨ NỘI KHOA(949) 574-3615275 VICTORIA STREET STE 1E
COSTA MESA
KIM MD,JOO RBÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 662-17462621 S BRISTOL STREET STE 104
SANTA ANA
KIEU MD,QUYNHBÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 546-657515975 HARBOR BLVD
FOUNTAIN VALLEY
KO MD,ANDREW PIN-WEIBÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 979-778811100 WARNER AVENUE STE 262
FOUNTAIN VALLEY
KOTHAPA MD,SANGAMITRABÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 825-09401226 NORTH BROADWAY
SANTA ANA
KUMARATNE MD,MOHAN PBÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 847-697517692 BEACH BLVD STE 200
HUNTINGTON BEACH
KUO MD,SU YONGBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 545-911012665 GARDEN GROVE BL STE A&B
GARDEN GROVE
LAM MD,TRANG THUYBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 898-88007761 GARDEN GROVE BLVD
GARDEN GROVE
LE MD,CAM VANBÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 894-96669341 BOLSA AVENUE
WESTMINSTER
LE MD,HUAN DBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 775-306615355 BROOKHURST STREET 102
WESTMINSTER
LE MD,SON THANHBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 698-38808887 WESTMINSTER AVENUE
GARDEN GROVE
LOHIYA MD,GHAN SHYAMBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 444-44481120 W WARNER AVE A
SANTA ANA
LUU MD,LOIBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 799-773114501 MAGNOLIA AVENUE STE 108
WESTMINSTER
LYNN MD,PHILIP ABÁC SĨ NỘI KHOA(714) 839-454514411 BROOKHURST STREET STE D
GARDEN GROVE
MAI DO,KELVINBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 547-39152337 W 1ST ST
SANTA ANA
MAI DO,KELVINBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 332-106912666 BROOKHURST ST STE 130
GARDEN GROVE
MAROLIA MD,MANISH BBÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 596-555717822 BEACH BLVD STE 473
HUNTINGTON BEACH
MAROLIA MD,MANISH BBÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 596-555717752 BEACH BLVD STE 303
HUNTINGTON BEACH
MASON MD,MARIABÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 772-82821211 W LA PALMA AVE STE 207
ANAHEIM
MEKA MD,AJAY GBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 979-57342740 S BRISTOL STREET STE 208
SANTA ANA
MEKA MD,AJAY GBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 635-8570606 S EUCLID AVE
ANAHEIM
MEKA MD,AJAY GBÁC SĨ NỘI KHOA(562) 590-98001510 E 7TH ST
LONG BEACH
MEKA MD,AJAY GBÁC SĨ NỘI KHOA(562) 426-03012865 ATLANTIC AVENUE STE 108
LONG BEACH
MENON MD,RAJBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 556-66663620 S BRISTOL STREET STE 102
SANTA ANA
MOK MD,MINSENBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 434-499011100 WARNER AVENUE STE 362
FOUNTAIN VALLEY
MOLINA MD,JOHNBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 332-18003743 S PLAZA DR
SANTA ANA
MOSLEY MD,MANSOORBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 754-54001220 HEMLOCK WAY STE 104
SANTA ANA
NAVARRO MD,GERMANBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 537-780012665 GARDEN GROVE STE 502 A
GARDEN GROVE
NGO MD,DEAN BABÁC SĨ NỘI KHOA(714) 531-000015606 BROOKHURST ST STE B
WESTMINSTER
NGO MD,NHANHAUBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 657-710012692 BROOKHURST STREET
GARDEN GROVE
NGUYEN DO,JOSEPHBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 892-131314571 MAGNOLIA ST SUITE 105
WESTMINSTER
NGUYEN DO,THUY-ANHBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 418-20409862 CHAPMAN AVE SUITE B
GARDEN GROVE
NGUYEN DO,TUNG CONGBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 541-00572509 W FIRST STREET
SANTA ANA
NGUYEN MD, ANHTUANBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 531-200014541 BROOKHURST ST. STE. D2
WESTMINSTER
NGUYEN MD,CONNIE KBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 775-305715355 N BROOKHURST AVE STE 102
WESTMINSTER
NGUYEN MD,CUONG VIETBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 898-99669211 BOLSA AVENUE STE 220
WESTMINSTER
NGUYEN MD,CUONG VIETBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 241-90382619 EDINGER AVE
SANTA ANA
NGUYEN MD,DAO BICHBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 898-99669211 BOLSA AVENUE STE 220
WESTMINSTER
NGUYEN MD,DAT MANHBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 531-254814536 BROOKHURST ST STE 102
WESTMINSTER
NGUYEN MD,DAVID DBÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 775-260016040 HARBOR BLVD STE I
FOUNTAIN VALLEY
NGUYEN MD,DAVID DBÁC SĨ NHI ĐỒNG(562) 867-88819817 ARKANSAS STREET
BELLFLOWER
NGUYEN MD,HUNGBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 539-044410222 WESTMINSTER AVE
GARDEN GROVE
NGUYEN MD,HUNGBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 537-390012555 GARDEN GROVE BLVD 506
GARDEN GROVE
NGUYEN MD,HUUBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 957-00401220 W HEMLOCK WAY STE 102
SANTA ANA
NGUYEN MD,HUY MBÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 894-310314571 MAGNOLIA ST STE 210
WESTMINSTER
NGUYEN MD,KHANH BAOBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 467-433013830 BROOKHURST STREET
GARDEN GROVE
NGUYEN MD,KY NBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 643-94429746 WESTMINSTER AVE SUITE D3
GARDEN GROVE
NGUYEN MD,LAN HUONG TBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 539-490010402 WESTMINSTER AVE STE 100
GARDEN GROVE
NGUYEN MD,NGOC THUYBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 530-277212302 GARDEN GROVE BLVD STE 27
GARDEN GROVE
NGUYEN MD,NHAN XBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 537-826910298 WESTMINSTER AVENUE
GARDEN GROVE
NGUYEN MD,PHUC DANGBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 893-08827895 WESTMINSTER BLVD
WESTMINSTER
NGUYEN MD,PHUC VINHBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 531-89159500 BOLSA AVENUE SUITE M
WESTMINSTER
NGUYEN MD,QUANG BINHBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 265-9913202 N EUCLID STREET STE 103
SANTA ANA
NGUYEN MD,THAI DINHBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 775-809015556 BROOKHURST STREET STE B
WESTMINSTER
NGUYEN MD,THANH NGO (THERESA)BÁC SĨ NỘI KHOA(714) 775-299815576 BROOKHURST STREET STE B
WESTMINSTER
NGUYEN MD,THANH QUOCBÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 968-793810900 WARNER AVE STE 118
FOUNTAIN VALLEY
NGUYEN MD,THUY THANH (F)BÁC SĨ NỘI KHOA(714) 775-16289741 BOLSA AVENUE STE 117
WESTMINSTER
NGUYEN MD,THUY THANH (F)BÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 775-16289741 BOLSA AVENUE STE 117
WESTMINSTER
NGUYEN MD,THUY THANH (M)BÁC SĨ TỔNG QUÁT(714) 530-277212302 GARDEN GROVE STE 27
GARDEN GROVE
NGUYEN MD,THUY THANH (M)BÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 530-277212302 GARDEN GROVE STE 27
GARDEN GROVE
NGUYEN MD,TUAN XUANBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 530-242014221 EUCLID ST SUITE H
GARDEN GROVE
NGUYEN MD,VAN BBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 897-33009191 BOLSA AVE STE 215
WESTMINSTER
NGUYEN MD,VUONG HUUBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 467-432110141 WESTMINSTER AVE STE E
GARDEN GROVE
NGUYEN MD,VY CHIBÁC SĨ TỔNG QUÁT(714) 775-222210161 BOLSA AVENUE STE C202
WESTMINSTER
NGUYEN PHUC MD,YEN CHIBÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 894-310314571 MAGNOLIA STREET STE 210
WESTMINSTER
NGUYEN-MOK MD,TRAMYBÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 434-499011000 WARNER AVENUE STE 362
FOUNTAIN VALLEY
NHAN-HOA COMPREHENSIVE HEALTH CARE CLINICBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 898-88887761 GARDEN GROVE BLVD.
GARDEN GROVE
PAI MD,KEA-JA ABÁC SĨ TỔNG QUÁT(714) 966-520511100 WARNER AVE STE 320
FOUNTAIN VALLEY
PATEL MD,ARUN DBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 871-6161907 W WILSHIRE AVE
FULLERTON
PATEL MD,HITESH CBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 891-45497915 WESTMINSTER BLVD
WESTMINSTER
PHAM MD,HAI HBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 531-87119600 BOLSA AVENUE STE F
WESTMINSTER
PHAM MD,TRUNG NBÁC SĨ TỔNG QUÁT(714) 775-88559500 BOLSA AVENUE STE A1
WESTMINSTER
PHAN MD,DEREK TBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 891-703510152 WESTMINSTER AVENUE
GARDEN GROVE
PHAN MD,DEREK TBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 891-70359191 BOLSA AVE 205
WESTMINSTER
PHAN MD,PHUONG-CHI TBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 890-924114571 MAGNOLIA AVENUE STE 207
WESTMINSTER
PHAN MD,THAIBINH TBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 898-88887761 GARDEN GROVE BLVD
GARDEN GROVE
PHAN MD,TUNG THANHBÁC SĨ TỔNG QUÁT(714) 530-393910152 WESTMINSTER AVENUE
GARDEN GROVE
PHILIP,ABDOUSHBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 902-14358341 WESTMINSTER BLVD STE 202
WESTMINSTER
PHUNG MD,CELYNE THAOBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 772-82821211 W LA PALMA AVENUE STE 207
ANAHEIM
QUACH MD INC,HUNG TBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 839-877014382 BROOKHURST STREET
GARDEN GROVE
QUY DO,HUONG TBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 531-57549559 BOLSA AVE STE D
WESTMINSTER
RANA MD,HAMENDRA TBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 547-62781913 E 17TH STREET STE 106
SANTA ANA
ROMERO MD,ELIOTTBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 543-3522999 N TUSTIN AVENUE STE 220
SANTA ANA
RUBINO MD,FRANK GBÁC SĨ TỔNG QUÁT(714) 554-232210681 BOLSA AVENUE
GARDEN GROVE
SARODE MD,PRAFUL ABÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 847-855117456 BEACH BLVD SUITE 101
HUNTINGTON BEACH
SCHWARTZ MD,BARRY MBÁC SĨ TỔNG QUÁT(714) 848-767617822 BEACH BLVD., SUITE #367
HUNTINGTON BEACH
SERNA MD,JESUS ABÁC SĨ TỔNG QUÁT(714) 550-09712621 S BRISTOL STREET STE 101
SANTA ANA
SERNA MD,JOSEPH ABÁC SĨ TỔNG QUÁT(714) 545-55032620 S BRISTOL STE B
SANTA ANA
SHADAB MD,FARROKHBÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 542-13312222 S MAIN ST
SANTA ANA
SHEPPARD MD,VALERIE CBÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 698-164817822 BEACH BLVD STE 373
HUNTINGTON BEACH
SINGH MD,DAVINDERBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 540-991111100 WARNER AVE STE 268
FOUNTAIN VALLEY
SONI MD,VINEYBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 545-87009940 TALBERT AVENUE STE 101
FOUNTAIN VALLEY
SOUTH COAST BÁC SĨ NHI ĐỒNG,BÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 754-14442650 S BRISTOL STREET 101-103
SANTA ANA
SOUTH COAST BÁC SĨ NHI ĐỒNG,BÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 991-51411720 W BALL RD
ANAHEIM
SUNG MD,HUNG MBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 754-03102621 S BRISTOL 109
SANTA ANA
SURA MD,ANJANAPEDIATRICS(714) 953-64301701 E MCFADDEN BLVD UNIT D
SANTA ANA
TAEED MD,ELHAM MBÁC SĨ NHI ĐỒNG(949) 548-57002301 NEWPORT BLVD.
COSTA MESA
TANDON MD,SMITABÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 241-177711100 WARNER AVENUE STE 368
FOUNTAIN VALLEY
TANTAMJARIK MD,PUMIPAKBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 641-16101610 W EDINGER AVE STE B
SANTA ANA
TANTAMJARIK MD,SRIVIMOLBÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 641-16101610 W EDINGER AVE STE B
SANTA ANA
TON MD,THOMAS TBÁC SĨ TỔNG QUÁT(714) 898-88887761 GARDEN GROVE BLVD
GARDEN GROVE
TRAM MD,HIEU NBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 775-306015355 BROOKHURST STREET 102
WESTMINSTER
TRAN DO,DILLON NBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 897-33009191 BOLSA AVE STE 215
WESTMINSTER
TRAN DO,DUC NBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 531-46169091 EDINGER AVE STE A
WESTMINSTER
TRAN DO,MARY ANNEBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 537-918110741 WESTMINSTER AVE STE 100
GARDEN GROVE
TRAN MD,CAM HUONG QBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 590-168210090 WESTMINSTER AVENUE
GARDEN GROVE
TRAN MD,CHRISTINE HBÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 537-737312555 GARDEN GROVE BLVD 304
GARDEN GROVE
TRAN MD,DONNYBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 898-88887761 GARDEN GROVE BLVD
GARDEN GROVE
TRAN MD,DU QUANGBÁC SĨ TỔNG QUÁT(714) 590-168210090 WESTMINSTER AVENUE
GARDEN GROVE
TRAN MD,KHAI QUANBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 897-369015068 MORAN ST
WESTMINSTER
TRAN MD,KINH TBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 546-657515975 HARBOR BLVD
FOUNTAIN VALLEY
TRAN MD,LE THUYBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 775-305015355 BROOKHURST STREET 102
WESTMINSTER
TRAN MD,NHONBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 895-858314082 MAGNOLIA STREET STE 109
WESTMINSTER
TRAN MD,SCOTT HBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 534-40019876 KATELLA AVENUE
ANAHEIM
TRAN MD,TOAN QUOCBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 379-01997631 WYOMING ST STE 102
WESTMINSTER
STIRBL,JAMESBÁC SĨ GIA ĐÌNH(949) 645-9334700 W 19TH ST
COSTA MESA
TRUONG MD,NHU VANBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 539-494610402 WESTMINSTER STE 100 B
GARDEN GROVE
TRUONG MD,VU TBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 491-90221775 W LINCOLN AVE
ANAHEIM
TU MD,THUC BBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 898-96356552 BOLSA AVE STE N
HUNTINGTON BEACH
TU,THUC BBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 554-817012345 WESTMINSTER AVE
SANTA ANA
VALDEZ MD,JOSEBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 547-06341125 E 178TH ST STE E224
SANTA ANA
VINH MD,THUABÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 539-029012665 GARDEN GROVE STE 309
GARDEN GROVE
VU MD,KHUEBÁC SĨ NỘI KHOA(714) 894-623314571 MAGNOLIA ST STE 106
WESTMINSTER
VU MD,PETER HBÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 510-27909191 WESTMINSTER BLVD STE 106
GARDEN GROVE
VO MD, THAO TBÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 652-222210900 WARNER AVE STE 122
FOUNTAIN VALLEY
WOLSZTEJN MD,JACOBBÁC SĨ NHI ĐỒNG(714) 754-14442650 S BRISTOL ST 101 & 103
SANTA ANA
YANG MD,CHARLESBÁC SĨ GIA ĐÌNH(714) 848-117717552 BEACH BLVD STE B
HUNTINGTON BEACH