Cách Chọn Một Bác Sĩ Gia Đình

Việc chọn một bác sĩ gia đình thay đổi tùy theo bảo hiểm của quý vị. Các bác sĩ gia đình của tổ hợp chấp nhận hầu hết các bảo hiểm lớn; tuy nhiên, dưới đây là một số điều quý vị cần biết khi lựa chọn bác sĩ gia đình:

  1. Bác sĩ lúc nào cũng sẵn sàng đáp ứng những gì tôi cần?
  2. Phòng mạch của bác sĩ có ở chỗ thuận tiện?
  3. Nếu tôi phải nhập viện, bác sĩ có thể lo cho tôi không?

Một người hay một gia đình có thể chọn Family Choice như một tổ ấm của gia đình mình.

  • Quý vị phải chọn một bác sĩ trong tổ hợp làm bác sĩ riêng cho mình, nhưng cũng có thể chuyển sang một bác sĩ khác trong tổ hợp bất cứ lúc nào quý vị muốn.

Những ưu điểm của việc lựa chọn một Bác Sĩ Gia Đình từ Family Choice:

  1. Được giới thiệu đến các bác sĩ chuyên khoa trong FC một cách dễ dàng trực tiếp không cần chờ đợi xin phét.
  2. Chúng tôi có gần 200 bác sĩ gia đình để quý vị lựa chọn.
  3. Được ở trong một mạng lưới y tế đa dạng gồm các bác sĩ chuyên khoa mọi ngành và những dịch vụ y tế khác như: nằm bệnh viện, khám ngoại hay chẩn, quang tuyến x, các dịch vụ xã hội, viện dưỡng lão, trung tâm điều dưỡng chuyên môn và phục hồi…
  4. Các bác sĩ gia đình nhận khám bệnh nhân dễ dàng. Một số phòng mạch mở cửa cuối tuần.